C# ile Sql Server Veritabanından Kayıt Silme

csharp-sqlserver
csharp-sqlserver

Bundan önceki yazılarımda veritabanına kayıt ekleme, ve veritabanında kayıt güncelleme işlemlerini detaylı olarak anlattım. Ayrıca veritabanı işlemleri  sırasında kullandığımız DataAdapter, DataReader, SqlCommand gibi  birçok sınıftan bahsettiğimiz için burada bu konulara değinmeden  geçiyorum.

Önceki yazılarımızı okumayanlar için, Sql Server üzerindeki musteriler tablomuzun aşağıdaki gibi olduğunu belirteyim.

musteriler
musteriler

 

 

 

 

 

 

 

Şimdi formumuzu tasarlayalım.

kayit silme
kayit silme

Kodlarımızı yazmaya geçmeden önce programın çalışma mantığından kısaca bahsetmekte fayda var. Kayıt silme işlemi için öncellikle, silinecek kaydın veritabanından bulunması gerekiyor. Daha sonra bu kayıtla ilgili silme onayı istenerek kaydın yanlışlıkla silinmesi gibi bir durumunun önüne geçiyoruz. Son olarak silme işlemini gerçekleştirip, kullanıcıya “Silindi” mesajı göstererek işlemi tamamlıyoruz.

Veritabanından kişi ile bilgileri çekip doğru kişi mi diye kontrol etmek için önceki yazımdaki ARA butonunun kodlarına bakabilirsiniz. Burada sadece silme butonunun kodunu paylaşacağım.

 

Sil butonuna aşağıdaki kodları giriyoruz.


using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;
using System.Data.SqlClient;

namespace M
{
public partial class Form1 : Form
{
public Form1()
{
InitializeComponent();
}

static string conString = "Data Source=MUSTAFA\\SQLEXPRESS;Initial Catalog=MusteriTakip;Integrated Security=True";
SqlConnection baglanti = new SqlConnection(conString);

private void btn_sil_Click(object sender, EventArgs e)
{
baglanti.Open();
string secmeSorgusu = "SELECT * from musteriler where [email protected]";
//musterino parametresine bağlı olarak müşteri bilgilerini çeken sql kodu
SqlCommand secmeKomutu = new SqlCommand(secmeSorgusu, baglanti);
secmeKomutu.Parameters.AddWithValue("@musterino", txt_sMNo.Text);
//musterino parametremize textbox'dan girilen değeri aktarıyoruz.
SqlDataAdapter da = new SqlDataAdapter(secmeKomutu);
SqlDataReader dr = secmeKomutu.ExecuteReader();
//DataReader ile müşteri verilerini veritabanından belleğe aktardık.
if (dr.Read()) //Datareader herhangi bir okuma yapabiliyorsa aşağıdaki kodlar çalışır.
{
string isim = dr["isim"].ToString() + " " + dr["soyisim"].ToString();
dr.Close();
//Datareader ile okunan müşteri ad ve soyadını isim değişkenine atadım.
 //Datareader açık olduğu sürece başka bir sorgu çalıştıramayacağımız için dr nesnesini kapatıyoruz.
DialogResult durum = MessageBox.Show(isim + " kaydını silmek istediğinizden emin misiniz?", "Silme Onayı", MessageBoxButtons.YesNo);
//Kullanıcıya silme onayı penceresi açıp, verdiği cevabı durum değişkenine aktardık.
if (DialogResult.Yes == durum) // Eğer kullanıcı Evet seçeneğini seçmişse, veritabanından kaydı silecek kodlar çalışır.
{
string silmeSorgusu = "DELETE from musteriler where [email protected]";
//musterino parametresine bağlı olarak müşteri kaydını silen sql sorgusu
SqlCommand silKomutu = new SqlCommand(silmeSorgusu, baglanti);
silKomutu.Parameters.AddWithValue("@musterino", txt_sMNo.Text);
silKomutu.ExecuteNonQuery();
MessageBox.Show("Kayıt Silindi...");
//Silme işlemini gerçekleştirdikten sonra kullanıcıya mesaj verdik.
}
}
else
MessageBox.Show("Müşteri Bulunamadı.");
baglanti.Close();
}

}
---------------------------------------

Bu yazımda Sql Server veritabanından kayıt silme işlemlerini anlattım .

Bir sonraki yazımda görüşmek üzere , bilgiyle kalın …

Bir Cevap Yazın