PHP PDO Kullanımı (Connect – Select – Insert – Update)

Bu yazımızda PDO kullanımına değineceğiz.

Ya karşılaştınız ya da karşılaşacaksınız ama ben şimdiden söyleyeyim . PHP artık mysql_li fonksiyonlarının kullanılmasını önermiyor. Ben de buna alternatif olan PDO kullanımını  kendimce anlatmaya çalışacağım. Açıkçası kodların çalışması konusunda sıkıntı yaşayacağınızı düşünmüyorum çünkü projelerimde kulllandığım kod yapılarından örnek vereceğim.

“CONNECT” – Veritabanı bağlantımız :

<?php
$host = "localhost";
$db = "veritabai_adi";
$user = "kullanici_adi";
$pass = "sifre";

try {
$db = new PDO("mysql:host=$host;dbname=$db", $user,$pass);
} catch ( PDOException $e ){
print $e->getMessage();
}
$db->exec("SET NAMES 'utf8'; SET CHARSET 'utf8'");
?>

Aşağıdaki kod yapısı ile karakter setini ayarlıyoruz :

$db->exec("SET NAMES 'utf8'; SET CHARSET 'utf8'");

Tekli “SELECT” işlemi :

$query = $db->query("SELECT * FROM tbl_kullanici WHERE username=? AND password=? AND enabled=?");
$query->execute(array($username,$passwd,'1'));
$control = $query->fetch(PDO::FETCH_ASSOC);
if($control){
  echo $username;
}

Toplu “SELECT” işlemi :

  $query = $db->prepare("SELECT * FROM tbl_tarih WHERE enabled = '1'");
  $query->execute();
  $sayi = $query ->rowCount();
  if ($sayi > 0) {
    while($row = $query->fetch(PDO::FETCH_ASSOC)) {
        echo $row['tarih']; 
    }
  }

“İNSERT” işlemi :

$query = $db->prepare("INSERT INTO tbl_kullanici SET
                  name = ?,
                  surname = ?,
                  username = ?,
                  enabled = ?");
$insert = $query->execute(array(
                  $_SESSION["name"],
                  $_SESSION["surname"],
                  $_SESSION["username"],
                  "1"));
if ($insert) {
       echo "basarili";
  } else {
       echo "bir daha dene";
}

“UPDATE” işlemi :

$query = $db->prepare("UPDATE tbl_kullanici SET password =? WHERE username =? AND enabled =?");
      $update = $query->execute(array(
      $nsifre , $username ,'1'
      ));
       if ( $update ){
         echo "Güncelleme başarılı";
       }else {
         echo "Güncelleme gerçekleştirilemedi";
      }

“DELETE” işlemi de “UPDATE” işlemi ile aynı şekilde gerçekleştiriliyor. Sadece UPDATE yazan yerde DELETE yazıyor.

Daha fazlası için PHP resmi sitesini ziyaret ediniz …

Bir Cevap Yazın