Linux Apache2 .htaccess hatasının çözümü – 404 Not Found Hatası


Linux işletim sisteminde Apache2 yüklendikten sonra web sunucusu çalışır ve işlem yapabilirsiniz ancak htaccess için aynısı geçerli değildir. Htaccess üzerinde işlem yapabilmemiz için mod_rewrite modulünü etkinleştirmemiz gerekmektedir. Bunu terminalde (uçbirim) ;

sudo a2enmod rewrite

kodunu vererek gerçekleştiriyoruz.
Ancak apache2 ayar dosyasında da bazı düzenlemeler yapmamaız gerekiyor.

sudo gedit /etc/apache2/apache2.conf

Bu kod ile ayar dosyasını metin düzenleyicimizde açıyoruz. Ben metin düzenleyici olarak gedit kullanıyorum siz de kendinize göre düzenleyin.

Dosya metin düzenleyicide açıldıktan sonra

<Directory /var/www/> 

ile başlayıp

</Directory> 

ile biten kısmı bulun.

<Directory /var/www/>
 Options Indexes FollowSymLinks
 AllowOverride None
 Require all granted
</Directory>   

şeklinde olmalı.

Burada AllowOverride None yazan kısmı AllowOverride All olarak değiştiriyoruz. Son olarak ;

 

 sudo service apache2 restart

kodu ile apache hizmetini yeniden başlatalım. Bu şeklide htaccess dosyalarını çalışır hale getirmiş olduk.

İyi çalışmalar …

Bir Cevap Yazın